Togo kulelerinin yıkımı için ihaleye çıkıldı

ANKARA- CHP eski Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Lideri Sinan Aygün’ün sahibi olduğu, imar değişikliğine dair mahkeme kararları münasebet gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen Togo Kuleleri’ne ait yargı Temmuz 2022’de son kelamı söyledi ve kulelerin yıkım süreci katılaştı.

Yargı sürecinin tamamlanmasının akabinde ABB harekete geçti ve kulelerin yıkımı için ihale süreci başladı. Hurda karşılığı yıkım için ihale açan ABB, işin muhammen (tahmin edilen) bedelini 25 milyon 913 bin 416 TL olarak belirledi.

Togo kulelerinin yıkımı için yapılacak ihale 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo kuleleri projesi Aralık 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Lideri Mansur Yavaş tarafından mahkeme kararı üzerine mühürlenmişti.

Mühürlemenin akabinde Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisinden rüşvet istediğini argüman etmiş, Aygün’ün argümanlarına karşı Yavaş dava açmıştı.

Şubat 2021’de, Danıştay 6’ncı Dairesi, Togo kulelerine yönelik 11 Nisan 2019’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve mahallî mahkeme ile istinaf mahkemesinin bilinmeyen emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı. Mahkemenin kararıyla, “Gizli emsal artışının usulsüzlüğü” ,“Şehircilik prensiplerine aykırılık” ve “Binanın kaçak inşa edildiği” mahkeme kararı ile tescillenmişti.

ABB Meclisinin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ait kararına karşı yapılan itirazın reddine ait sürece karşı açılan dava 8 Temmuz 2022’de sonuçlanmıştı. Ankara Bölge Yönetim Mahkemesinin verdiği “davanın reddi” kararının akabinde Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onamış, emsal 2.10’a nazaran yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir pürüz kalmamıştı. (DUVAR)

Yorum yapın